BERITA

Islam Memuliakan Kita #1

Rabu, 11 Juli 2018 LDK UMMI UNIKOM

Islam merupakan satu-satunya agama yang syamil (menyeluruh) dan kamil (sempurna). Agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhamad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (Al-Khaliq), hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan hubungan manusia dengan manusia yang lain yang tercakup dalam hukum-hukum (muamalah dan uqubat). 

Allah swt berfirman : 
“Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.”
(QS. al-An’aam: 153)

Dalam hal ini, Islam telah berhasil membangun sebuah sistem kehidupan yang menjamin keperluan setiap individu di samping memberi kesempatan kepada individu masyarakat tersebut untuk menikmati hak-hak dan keperluan lain sehingga mereka dapat mencapai kehidupan yang baik dan sejahtera. Begitulah betapa indahnya Islam mengatur kehidupan manusia dengan penuh kesempurnaan hasil ciptaan Al-Khaliq yang Maha Mendalam PengetahuanNya tentang sesuatu perkara tanpa ada cacat cela dalam sistem peraturanNya.
MaaSyaaAllah, Allahu Akbar.

Raih amal shalihmu dengan menyebarkan Islam

 

Lihat kami di
Facebook : LDK UMMI Unikom
Twitter : @LDKUmmiUnikom
Instagram : @ldk.ummi.unikom | @nisaaldkummi_squad
Line : @uqh9450l
Web : ldkummi.unikom.ac.id

#nafsiyah
#hijrahku
#istiqomah 
#IslamMemuliakanKita
#IslamRahmatanLilAlamin
#fastabiqulkhoirot
#pemudahhijrah
#Ngajiitukeren
#yukngaji
#yukngajibarengldkummi
#ldkummi
#unikom
#bkldk
#syariah

Pembukaan Pendaftaran KIP Kuliah Unikom T.A 2020/2021
Jumat, 29 Mei 2020
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 H
Sabtu, 23 Mei 2020
Prof. Eddy dimata Sahabat | Jejak Sang Guru Besar | Eddutainment UNIKOM
Sabtu, 23 Mei 2020

Mei 2020